Home

HR & De Nieuwe Technologie


Met de intrede van nieuwe informatie- en communicatiesystemen, zoals sociale media, mobile devices (smartphones, tablets etc), veranderen ook de wensen van medewerkers en hun leidinggevenden. Nieuwe vormen van samenwerking worden toegepast en organisatiestructuren veranderen.  Ook in Suriname is deze trend zich al hard aan het ontwikkelen en kiezen medewerkers er steeds meer voor om werk op de nieuwe manier gedaan te krijgen. Steeds meer mensen willen op hun prestaties in plaats van op hun aanwezigheid beoordeeld worden en steeds meer mensen willen zelf bepalen wanneer zij werken. Leidinggevenden maken deze shift ook mee en bedenken steeds creatieve manieren om hun team enthousiast en tevreden te houden.

Deze ontwikkeling biedt HR de strategische kans om een voortrekkersrol te spelen bij de adoptie van tools en methoden voor een hogere productiviteit, het verbeteren van de interne communicatie en het stimuleren van meer samenwerking binnen de organisatie.


HR professionals weten dit en realiseren zich dat ze in hun organisatie veranderingen moeten initiëren, het management bij de implementatie van veranderingen begeleiden en de medewerkers toerusten om met deze veranderingen om te gaan.


De training 'HR & De Nieuwe Technologie' geeft inzicht in de wijze waarop de HR professional dit doet.
We onderscheiden hiervoor een 4-tal aspecten:

  • De veranderende rol van HRM: Human Resource Marketing
  • De nieuwe rol van het management: Turbo Management
  • De nieuwe manier van werken: Werken Anno Straks
  • De nieuwe manier van werven en selecteren: Social Media


Deze training omvat 2 dagdelen.
Data: 4 & 5 augustus 2014
Tijd: 09:00 - 15:00u
Locatie: Corporate House HD Benjaminstraat 79

De investering voor deze training is $550 per persoon.